The Neighborhood

پس از آن که یک خانواده سفید پوست ساکن نواحی مرکزی ایالات متحده، به محله سیاه پوست نشین شهر لس آنجلس نقل مکان می کنند، باید خود را با شرایط زندگی در این محله وفق دهند و ...