Luck

"شانس" داستان افرادی است که هر یک به نوعی به یک مسابقه‌ ی اسب سواری مربوطند. چستر ایس برنستین (داستین هافمن) مردی حدودا 60 ساله است که به تازگی از 4 سال زندان خود آزاد شده. او فردی خود ساخته و باهوش اما به شدت درگیر قمار است. بعد از آزادی از زندانت راننده‌ ی او، گاس (دنیس فارینا) به