Bridgerton

سریال بریجرتون از رمان های پرفروش جولیا کویین اقتباس شده و ماجرای هشت خواهر را در خانواده ی بریجرتون روایت می کند که هریک در جستجوی عشق زندگی خود است. دفنی بریجرتون بزرگ ترین دختر خانواده ی بانفوذ بریجرتون است که برای اولین بار وارد بازار رقابتی ازدواج در لندن دوران ریجنسی می شود. در حالی که دفنی توجه یکی