Soulmates

سریال درباره ی مردی می باشد که بعد از این که متوجه می شود با علم هرکاری می‌شود کرد، تصمیم می گیرد راهی برای یافتن روح همسرش پیدا کند و ...